Türkiye Kurşun - Çinko Sektör Çalıştayı

​Çalıştaya Çağrı

Ülkemizde farklı tipte ve çeşitli büyüklükte pek çok Pb-Zn yatakları bulunmakta; bunların aramacılığı, madenciliği, cevher zenginleştirmesi de birbirinden farklılıklar göstermektedir. Son yıllarda metal fiyatlarının artmasından dolayı pek çok madene olduğu gibi Pb - Zn madenlerine de hızlı bir yönelim olmuştur. 2018 yılı itibariyle yurt dışına konsantre ve tüvenan çevher olarak yaklaşık 700 bin ton çinko ve 300 bin ton kurşun cevheri satışı yapıyor olmamız madencilikte ilerlediğimizi, ancak izabe yapamadan cevher satışından dolayı, hem ekonomik hem de ciddi bir istihdam kaybı yaşadığımızı göstermektedir.


İçinde bulunduğumuz bu süreç, madencilik sektörünün tüm bileşenleri olarak bir durum değerlendirmesini yapmayı, yeni stratejiler ortaya koymayı gerektirmektedir. Çünkü kaynaklarımız iyi araştırılamamakta, üretilen cevher işlenmeden yurt dışına satılmaktadır. Tüm bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için “Türkiye kurşun-çinko sektör çalıştayı’nı düzenliyoruz. Çalıştayda Pb-Zn yataklarımızın jeolojik özellikleri, aramacılığı, madenciliği, cevher zenginleştirme ve metalurjisi, dünyadaki gelişmelere paralel ulusal politikamız MAPEG, MTA, Üniversiteler ve madenciler ile birlikte ele alınacak, değerlendirilecek sektörde yaşanan sorunların çözümüne cevaplar aranacaktır.


İçerik

Çalıştayın sabah oturumunda Türkiye’nin karbonatlı- oksitli kurşun çinko yataklarının (Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ tarafından) ve sülfürlü kurşun çinko yataklarının (Dr. Gökhan DEMİRELA ve Dr. Yılmaz DEMİR tarafından) bölgesel özellikleri, bulunan yeni yataklar ve potansiyel alanlar irdelenecektir. Daha sonra MAPEG den Fatih PEKDEMİR tarafından Türkiye’de yıllık bazda yapılan kurşun çinko üretimi bilgisi verilecektir. Daha sonra madencilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar dile getirilecek bunun için iki karbonatlı kurşun çinko üreticisi şirket yetkilisi ( Kayseri ve Hakkari) ve sülfürlü cevher üretimi yapan üç şirket yetkilisi (Çanakkale, Balıkesir ve Adana) sorunlar üzerine konuşma yapacaklardır. Bu oturumda teknik bazdaki istek ve beklentileri MAPEG yetkilileri cevaplayacaktır. İstek üzerine akademisyenler, MTA ve MAPEG yetkilileri tanımlanan sorunların çözümü üzerine veya geneli adına konuşma yapacaklar ve uygun çözümler önereceklerdir. Bu oturumda amaç kurşun çinko madenciliğinde sektörel sorunlara katılımcı bir yöntemle çözüm arama olacaktır.
Öğlenden sonraki oturumda ise Türkiye’deki madenciliğin geldiği nokta irdelenecek ve üretim düzeylerimiz yanında kurşun çinko madenciliği yapılan ruhsatlar ve ihaleye alınması söz konusu ruhsatlarla ilgili bilgi MAPEG tarafından verilecektir. Bu oturumda Türkiye’deki üretimin artışı nedeniyle Türkiye’de çinko ve kurşun metalürjisi yapan fabrika kurulma zorunluluğu ele alınacak, bunun yöntemi, stratejisi örneğin madencilere arama döneminde yapılabilecek kamu (MTA) desteği, ihale tipi vb. tüm paydaşlarca tartışılıp değerlendirilecektir ve metalürjiye giden bir yol haritası oluşturulacaktır.
Çalıştay sonrası düzenleme kurulumuz bir sonuç bildirgesi hazırlayacaklardır. 


Katılım Koşulları

Sempozyuma katılım ücretli olup şirket adına katılımlar 250 TL, kişisel katılımlar 100 TL dir. Bu ücret öğle yemeği ve diğer giderleri karşılamak içindir. Katılım öğrenciler için ücretsizdir. Katılım ücreti çalıştay organizasyonunu üstlenen Bilir Grup adına TR78 0006 7010 0000 0095 6275 02 IBAN no’lu hesaba yatırılacaktır. Katılımcıların dekontlarını, ad, soyad ve kurum bilgilerini kasapci@istanbul.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.


Düzenleme Kurulu

 Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
 Prof. Dr. İlgin KURŞUN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
 Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DEMİRELAAKSARAY ÜNİVERSİTESİ 
 Dr. Barış Gazanfer YILDIRIMUMREK
 Cahit DÖNMEZ MTA
 Fatih PEKDEMİRMAPEG
 Doç. Dr. Ali Rıza ÇOLAKOĞLUTUPRAG
 Dr. Cem KASAPÇIİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
 Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ DEMİRRECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
 Deniz ARSLANESAN
 Suat KÖYLÜOĞLUHAVADAN MADENCİLİK
 İsmet ÖLMEZÖLMEZ MADENCİLİK
 Ali ELMAAĞAÇOREKS MADENCİLİK
 Fatih AKYÜZAKMETAL MADENCİLİK

PDF  ÇALIŞTAY PROGRAMI


Yaklaşan Etkinlikler

Konum