Çay - Simit Seminer Dizisi 6. Konuşma

Sakarya Kıtası Güney Kenarı’nın Kretase-Paleosen Çökelme Ortamları ve Jeolojik Evrimi
Jeo.Müh. Tanyel BAYKUT
Yaklaşan Etkinlikler

Konum