Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları

Zemin Mekaniği Laboratuvarında, zeminlerin fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenebilmektedir. Deneyler; TS EN, DIN ve ASTM Standartlarına göre yapılmaktadır.


LABORATUVAR SORUMLUSU

Prof.Dr. Süleyman DALGIÇ

İLETİŞİM:

Yük.Müh. İbrahim KUŞKU

Tel: (212) 473 70 70 – 17596
E-Posta: ibrahim@istanbul.edu.tr


YAPILAN TESTLER

 • Su muhtevasının tayini
 • Likit limitin tayini
 • Plâstik limitin tayini ve plâstisite indisinin bulunması
 • Büzülme limitinin tayini
 • Zemin danelerinin bağıl yoğunluğunun (özgül ağırlık) tayini
 • Dane çapı dağılımının bulunması
 • Zeminde kuru birim hacim ağırlık – su muhtevası bağıntısının 2,5 kilogramlık tokmakla elde edilmesi (standart enerji)
 • Zeminde kuru birim hacim ağırlık – su muhtevasının 4,5 kilogramlık tokmakla elde edilmesi (yüksek enerji)
 • Zemin yerine kum doldurma metodu (ince ve orta daneli zeminler için küçük boşaltma silindiri metodu)
 • Zemin yerine kum doldurma metodu (ince, orta ve iri daneli zeminler için büyük boşaltma silindiri metodu)
 • Numune alıcı metodu (taşsız, killi veya tebeşirli zeminler için)
 • Taşıma oranının tayini
 • Tek yönlü konsolidasyon özelliklerinin tayini (Şişme Yüzdesi, Şişme Basıncı…)
 • Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının tayini
 • Kayma direncinin üç eksenli hücrede (konsolidasyonsuz – drenajsız) boşluk suyu basıncı ölçülmeden tayini
 • Kayma direncinin üç eksenli hücrede (konsolidasyonlu – drenajsız) boşluk suyu basıncı ölçülerek tayini
 • Kayma direncinin kesme kutusu ile tayini
 • Düşen seviyeli permeabilite deneyi
 • Sabit seviyeli permeabilite deneyi

Kaya Mekaniği Laboratuvarında, kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenebilmektedir. Deneyler; TS EN ve ISRM Standartlarına göre yapılmaktadır.


LABORATUVAR SORUMLUSU

Prof.Dr. Süleyman DALGIÇ

İLETİŞİM:

Yük.Müh. İbrahim KUŞKU

Tel: (212) 473 70 70 – 17596
E-Posta: ibrahim@istanbul.edu.tr


YAPILAN TESTLER

 • Kuru ve Doygun Birim Ağırlık
 • Hacim Kütlesi Deneyi
 • Özgül Ağırlık Tayini
 • Kaynar Suda Su Emme Tayini
 • Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini
 • Görünür Porozite Tayini
 • Toplam Porozite Tayini
 • Doluluk Oranı (Kompasite) Tayini
 • Doygunluk Katsayısı
 • Nokta Yükleme Dayanım İndeksi Tayini
 • Tek Eksenli Basınç (Serbest Basınç) Deneyi
 • Kayada Üç Eksenli Sıkışma Deneyi
 • Brazilian Endirekt Çekme Deneyi

Doğal Yapı Malzemeleri laboratuvarında, taşların ve agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenebilmektedir. Deneyler; TS EN, BS EN, ISRM ve ASTM Standartlarına göre yapılmaktadır.


LABORATUVAR SORUMLUSU

Prof.Dr. Atiye TUĞRUL

İLETİŞİM:

Yrd.Doç.Dr. Murat YILMAZ

Tel: (212) 473 70 70 – 17856
E-Posta: yilmazm@istanbul.edu.tr


YAPILAN TESTLER

 • Kuru ve Doygun Birim Ağırlık (ISRM 1977)
 • Hacim Kütlesi Deneyi (TS 699/Ocak 1987)
 • Özgül Ağırlık (TS 699/Ocak 1987 – TS 8615/Aralık 1990)
 • Kaynar Suda Su Emme Tayini (TS 699/Ocak 1987)
 • Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini (TS 699/Ocak 1987 – TS EN 13755/Ocak 2003 – ISRM 1977)
 • Görünür Porozite (TS 699/Ocak 1987)
 • Toplam Porozite (TS 8615/Aralık 1990 – TS 699/Ocak 1987 – ISRM 1977)
 • Doluluk Oranı (Kompasite) (TS 699/Ocak 1987)
 • Doygunluk Katsayısı (TS 699/Ocak 1987)
 • Suya Dayanıklılık Özelliklerinin Tayini (TS 8543/Kasım 1990 – ISRM 1977)
 • Basınç Dayanımı Tayini (TS EN 1926/Nisan 2000 – TS 699/Ocak 1987 – TS 2028/Nisan 1975)
 • Eğilme Mukavemeti (TS EN 13161/Şubat 2003 – TS 699/Ocak 1987)
 • Elastisite Modülü (TS 2030/Nisan 1975 – TS 699/Ocak 1987)
 • Sürtünme ile Aşınma Kaybı (Bohtne metodu) (TS 699/Ocak 1987)
 • Tabii Don Tesirlerine Dayanıklılık ve Don Sonu Basınç Mukavemeti Deneyi (TS 699/Ocak 1987)
 • Sodyum Sülfat (veya magnezyum sülfat) Don Kaybı Deneyi (TS 699/Ocak 1987)
 • Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini (TS EN 12370/Mart 2001)
 • Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini (TS EN 1925/Nisan 2000)
 • Darbeli Aşınma (Los Angeles metodu) (TS EN 1097-2/Nisan 2000 – TS 699/Ocak 1987)
 • Malzemelerin Çekme Mukavemetinin Dolaylı (İndirekt) Yolla Tayini (TS 7654/Kasım 1989 – TS 699/Ocak 1987)
 • Termal Şok Etkisi ile Yıpranmaya Karşı Direncin Tayini (TS EN 14066/Nisan 2004)
 • Çekme Mukavemeti Deneyi (TS 2027/Nisan 1975 – TS 699/Ocak 1987)
 • Bazaltlarda Güneş Yanığı Tayini (TS 699/Ocak 1987)
 • Açık Hava Tesirlerine Dayanıklılık Deneyi (TS 699/Ocak 1987)
 • Pas Tehlikesinin Tayini (TS 699/Ocak 1987)
 • Asitlere Dayanıklılık Deneyi (TS 699/Ocak 1987)
 • Disk Makaslama Deneyi (ISRM 1977)
 • Sismik Dalga Hızı (Vp-Vs) Tayini (ISRM 1978)
 • Numune Alma (TS EN 932-1/Şubat 1997)
 • Numune Azaltma (TS EN 932-2/Nisan 1999 – BS EN 933-2:1996 – ASTM C 702-98)
 • Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini-Eleme Metodu (TS EN 933-1/Nisan 1999 – BS EN 933-1:1997 – BS 812-103.1:1985 – ASTM C 136-96a)
 • Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi (TS EN 933-3/Nisan 1999 – BS EN 933-3:1997 – ASTM D 4791-99)
 • Tane Şekli Tayini – Şekil İndisi (TS EN 933-4/Kasım 2004 – BS EN 933-4:2000)
 • Tane Şekli Tayini – Uzunluk Endeksi (ASTM D 4791-99 – BS 812-105.2:1990)
 • İri Agregalarda Kavkı İçeriği Tayini – Kavkı Yüzdesi (TS EN 933-7/Nisan 2000)
 • İnce Tanelerin Tayini – Kum Eşdeğeri Deneyi (TS EN 933-8/Mart 2001 – BS EN 933-8:1999 – ASTM D 2419-95)
 • İnce Tanelerin Tayini – Metilen Mavisi Deneyi (TS EN 933-9/Mart 2001 – BS EN 933-9:1999)
 • Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci (Mikro-Deval) (TS EN 1097-1/Ocak 2002)
 • Agregaların Parçalanmaya Karşı Direnci (Los Angeles Deneyi) (TS EN 1097-2/Nisan 2000 – EN 1097-2)
 • Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini (TS EN 1097-3/Ocak 1999 – BS EN 933-9:1999 – ASTM C 29/C29M-97)
 • Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma ile Su Muhtevasının Tayini (TS EN 1097-5/Nisan 2001)
 • Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini (TS EN 1097-6/Mart 2002 – BS EN 1097-6:2000 – ASTM C 128-97)
 • Taşunu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini- Piknometre Metodu (TS EN 1097-7/Mart 2001)
 • Magnezyum-Sülfat Deneyi (TS EN 1367-2/Nisan 1999 – BS EN 1367-2:1998 – ASTM C 88-99a)
 • Agrega Kırılma Dayanımı (BS 812-110:1990)
 • Agrega Darbe Dayanımı (BS 812-112:1990)
 • % 10 İncelik Değeri Tayini (BS 812-111:1990)
 • Alkali Silis Reaksiyonu (ASTM C 1260-94)
 • Alkali Silika Reaktifliği – Kimyasal Metod (TS 2517/Mart 1977)


KULLANILAN CİHAZLAR

 • Bilgisayar Kontrollü Tek eksenli Basınç Presi
 • Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı
 • Laboratuvar Tipi Konik Kırıcı
 • Bohtne Aşındırma Cihazı
 • Cerchar Aşındırma Cihazı
 • Aşındırıcı (Deney numunelerinin taban yüzeylerini düzlemek için)
 • Agrega için Mikrodeval Aşındırıcı Cihaz
 • Los Angeles deney aleti
 • Taşlarda Eğilme Dayanımı Tayini Cihazı
 • Laboratuvar Pundit Cihazı
 • Taşların Dolaylı Çekme Dayanımı Aparatı
 • Schmidt Çekici (L Tipi)
 • Schmidt Çekici (N Tipi)
 • Nokta Yükleme Deney Aleti
 • Suya Dayanıklılık Cihazı
 • Alkali Silis Reaksiyonu Deney Ekipmanı (4 adet 3 gözlü metal kalıp dahil)
 • Su Banyosu (2 adet)
 • pH Metre
 • Soğuk Hava Dolabı
 • Çeker Ocak
 • Etüv (2 adet, dijital)
 • Beton Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanimlari için Çelik Yükleme Parçası ve Sert Mukavvadan Sıkıştırma Şeridi
 • Elektronik Terazi (4 adet, farklı hassasiyetlerde)
 • Kum Eşdeğeri Deney Seti
 • Metilen Mavisi Deney Seti
 • 300 mm çaplı Elek Seti (Göz Açıklıkları: 80mm, 63mm, 50mm, 40mm, 31.5mm, 28mm, 25mm, 20mm,16mm, 14mm, 12.5mm, 10mm, 8mm, 6.3mm, 5mm, 3.35mm, 2.36mm, 2mm, 1.6mm, 1.18mm, 0.25mm, 0.125mm, 0.063mm, 600 µm, 300 µm)
 • 200mm çaplı Elek seti (Göz Açıklıkları): 11.2mm, 8mm, 4.75mm, 2mm, 63µm, 75µm, 150µm, 250µm, 850µm)
 • Tel Sepet (6 adet)
 • Yassılık Endeksi Elek Seti; Silindirik çubuklu eleklerde çubuklar arası açıklık 40mm, 31.5mm, 25mm, 20mm, 16mm, 12.5mm, 10mm, 8mm, 6.3mm, 5mm, 4mm, 3.15mm, 2.5mm
 • Yassılık Endeksi Deney Aleti (BS standartına göre)
 • Uzunluk Endeksi Deney Aleti (BS standartına göre)
 • Dijital Kumpas (150 mm’lik, 0.01mm Hassasiyetli)
 • Desikatör
 • Vakumlu Desikatör
 • Vakum Pompası
 • Özgül Ağırlık Deney Seti (Terazi + Sehpa)
 • Komparatör (Dial gauge – 0.001mm hassasiyetli)
 • Kimyasal malzemeler
 • Cam malzemeler
 • Farklı boyutlarda kaplar, mala, çekiç vb. aletler.