Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı Laboratuvarları

Her türlü Jeolojik verilerin Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı programlarla değerlendirilmesi ve güncel gelişmeler ışığında yeni verilerin üretilerek toplum faydasına sunmak. Bu amaçla uydu görüntüleri ve farklı harita programlarını kullanarak jeolojik verilere farklı bir bakış açısı getirilmektedir.


LABORATUVAR SORUMLUSU

Yrd.Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR

İLETİŞİM:

Tel: (212) 473 70 70 – 17891
E-Posta: gungory@istanbul.edu.tr


KULLANILAN CİHAZLAR

 • Gelişmiş bilgisayarlar
 • Uydu görüntüleri
 • CBS tabanlı harita programları

Plaser, dere sedimenti ve killerin, ekonomik olup olmadıklarının belirlenmesi için zenginleştirilmelidirler.


LABORATUVAR SORUMLUSU

Yrd.Doç.Dr. Rüstem PEHLİVAN

İLETİŞİM:

Tel: (212) 473 70 70 – 17591
E-Posta: pehlivan@istanbul.edu.tr


YAPILAN TESTLER

 • Kil fraksiyonu elde etme
 • Kil fraksiyonundan normal (N), fırın (F) ve etilen glikollü (EG) kil örneği hazırlama
 • Dere sedimentlerinde kuru ve ıslak elek analizi yaparak elek fraksiyonu elde etme


KULLANILAN CİHAZLAR

 • Mekanik karıştırıcı
 • Santrifüj
 • Etüv
 • Fırın
 • Elek sarsma cihazı
 • Isıtıcı tabla
 • Hassas elektronik terazi

Sıvı kapanım laboratuarımızda Linkam THMG-600 ısıtma-soğutma sistemi bulunmaktadır. Sistem Olympus 51X polarizan mikroskobu üzerine monte edilmiştir. Mikroskop üzerinde görüntünün real time monitöre aktarılmasını sağlayan digital bir kamera bulunmaktadır.

Linkam THMG-600 sistemi ile 600 0C ısıtma ve -196 0C soğutma yapılabilmektedir. Isıtma ve soğutma düzenekleri manuel olarak kontrol edilebildiği gibi, Linksys-32 DV software programı yardımıyla PC ortamında da kontrol edilebilmektedir. Linksys-32 DV software programı, ölçüm sırasında ısı değişimlerini grafik ortamına aktarmakta, ısıtma ve soğutmanın farklı stepler şekline programlanmasını, her step için farklı ısıtma ve soğutma aralıklarını belirleme imkanı sağlamaktadır. Ölçüm sırasında istenilen sıcaklık veya faz değişimi durumunda digital fotograf çekimi de yapılabilmektedir.


LABORATUVAR SORUMLUSU

Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ

İLETİŞİM:

Tel: (212) 473 70 70 – 17593
E-Posta: nurullah@istanbul.edu.tr


YAPILAN TESTLER

 • Sıvı kapanımlardan ısıtma ve soğutma


KULLANILAN CİHAZLAR

 • Linkam THMG- 600 heatimg-freezing stage
 • Struers Discoplan TS kesme –aşındırma cihazı
 • Struers Rotopol 30 PdM_force Parlatma Cihazı


VERİLEN DERSLER

 • Sıvı Kapanımlar
 • Jeolojide Nicel Optik Yöntemler


ÖĞRENCİ KAPASİTESİ

En fazla 15 öğrenci  *Lisansüstü Öğrencileri Kullanmaktadır.

Opak minerallerin incelenmesi, cevher parajenezlerinin ve süksesyonun belirlenmesi.


LABORATUVAR SORUMLUSU

Prof.Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

İLETİŞİM:

Tel: (212) 473 70 70 – 17590
E-Posta: ozturkh@istanbul.edu.tr


KULLANILAN CİHAZLAR

 • Üstten Aydınlatmalı Cevher Mikroskopları
 • Struers Discoplan TS kesme –aşındırma cihazı
 • Struers Rotopol 30 PdM_force Parlatma Cihazı


VERİLEN DERSLER

 • Cevher Mineralojisi, Petrolojisi ve Uygulamaları


ÖĞRENCİ KAPASİTESİ

En fazla 15 öğrenci  *Lisansüstü Öğrencileri Kullanmaktadır.